Головна > Політика конфіденційності

Політика конфіденційності

 1. Загальні положення:

1.1. Справжня оферта, є офіційною пропозицією Компанії ZAMP, далі за текстом - «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту - «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному Інтернет-сайті Продавця: https://zamp.com.ua/ (далі – «Інтернет-сайт»).

1.2. Даний договір є публічним, тобто відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець). При повній згоді з Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем, відповідальності за недобросовісне Замовлення і за невиконання умов цього Договору.

1.3. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

1.4. Укладання цього публічного Договору (акцепт Покупцем оферти Продавця) вважається беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх умов цього публічного Договору без виключень, в тому числі істотних умов, а також вступом у відповідні договірні правовідносини із Продавцем.

 

 1. Поняття і визначення:

2.1. В рамках цієї оферти, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни та визначення мають таке значення:

- «Акцепт» - означає надання Покупцем повної і безумовної згоди на пропозицію Продавця щодо придбання Товару, зображення якого розміщено на Сайті, шляхом додавання його у віртуальний кошик та відправлення Замовлення;

- «Товар» - запчастини;

- «Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди;

- «Продавець» - компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті;

- «Покупець» - фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче;

- «Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

2.2. Всі інші терміни, що окремо не визначені в цьому Договорі, сприймаються і тлумачяться в їх буквальному граматичному значенні виходячи з положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також мети та предмету цього Договору.

 

 1. Предмет договору:

3.1. В порядку та на умовах, встановлених цим Договором, Продавець зобов’язується передати у власність Покупця обраний останнім Товар згідно Замовлення, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

- добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

- оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

- обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

3.2. Право власності на Товар переходить до Покупця в момент вручення (передачі) Товару і за умови повної оплати Покупцем вартості Товару в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.

3.3. Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з умовами цього Договору і Продавець не зобов'язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору, крім як публікації його на Інтернет-сайті.

3.4. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати цей Договір без будь-якого спеціального повідомлення третіх осіб. Нова редакція Договору набуває чинності з моменту її розміщення на Інтернет-сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору.

 

 1. Порядок оформлення замовлення:

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину і наявний.

4.2. Кожна позиція може бути представлена ​​в замовленні в будь-якій кількості.

4.3. При відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов'язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).

4.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

 

 1. Ціна та порядок оплати:

5.1. Ціна на Товар вказана на Сайті в національній валюті України (гривня) за одиницю Товару згідно з установленим прейскурантом. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних Товарів поміщених у віртуальний кошик та ціни доставки, яка визначається в залежності від способу доставки відповідно до умов Договору.

5.2. Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару до моменту оформлення Замовлення без попередження Покупця.

5.3. Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості чи номенклатури Товару.

5.4. Оплата здійснюється за фактом отримання Товару у відділенні транспортних компанії за готівковий розрахунок в гривнях.

5.5. Невиконання Покупцем своїх зобов’язань щодо оплати замовленого ним Товару, вважається односторонньою відмовою Покупця від цього Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо укладання цього Договору, Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

 

 1. Умови доставки замовлення:

6.1. Доставка замовленого Товару здійснюється відповідно до умов, зазначених на Інтернет-сайті в розділі «Доставка».

6.2. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складів транспортних компаній, де і здійснюється видача замовлень.

6.3. Товар передається Покупцю в належним чином упакованому вигляді.

6.4. Разом із Товаром Продавець передає Покупцю:

- оформлений Продавцем один примірник бланку Замовлення на Товар;

- розрахунковий документ (квитанцію, товарний чи касовий чек) з відміткою про дату продажу (дату передачі) Товару;

6.5. У разі відсутності Покупця за адресою доставки, вказано Покупцем в заявці, або відмови Покупця від отримання Товару з необґрунтованих причин при доставці, Товар повертається Продавцю.

 

 1. Права та обов'язки сторін:

7.1. Покупець зобовязаний:

- надавати Продавцеві повну та достовірну інформацію щодо своїх даних;

- ознайомитись з інформацією про Товар, а також із вартістю та способами доставки Товару на Сайті;

- в порядку та на умовах, встановлених цим Договором, оплатити і прийняти замовлений Товар;

- при отриманні Товару у особи, що здійснила його доставку, впевнитися у цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки;

- протягом строку, передбаченого чинним законодавством України, та, зокрема, Законом України «Про захист прав споживачів» для повернення Товару, зберігати відповідний розрахунковий документ (квитанцію, товарний чи касовий чек), що підтверджує продаж Товару;

- виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором та чинним законодавством України;

- в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

 

7.2. Продавець зобов'язаний:

- надати Покупцю повну та достовірну інформацію про Товар, а також його вартість шляхом розміщення цієї інформації на Інтернет-сайті;

- на умовах, встановлених Договором, передати Товар Покупцю згідно з вибраним зразком на відповідній сторінці Інтернет-сайту, оформленим Замовленням і умовами Договору;

- перевірити якісні та кількісні характеристики Товару під час його пакування.

 

7.3. Покупець має право:

- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору;

- відмовитися від прийняття та оплати неякісного чи некомплектного Товару або Товару, що не відповідає направленому Замовленню на цей Товар;

- здійснювати інші права, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

 

7.4. Продавець має право:

- надати Покупцю повну та достовірну інформацію про Товар, а також його вартість шляхом розміщення цієї інформації на Сайті;

- на умовах, встановлених Договором, передати Товар Покупцю згідно з вибраним зразком на відповідній сторінці Сайту, оформленим Замовленням і умовами Договору;

- перевірити якісні та кількісні характеристики Товару під час його пакування на складі.

 

 1. Відповідальність сторін:

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

- змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

- за незначне невідповідність колірної гами Товару, що може відрізнятися від оригіналу Товару виключно через різній колірній передачі моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;

- за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;

- за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

- за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

- за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам.

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося іншу особу) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

 

 1. Інші умови:

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору за умови попередньої публікації його на сайті https://zamp.com.ua/.

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу Товарів через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати Товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).

9.5. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду Товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, яку надає Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки Товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.

 

 1. Порядок повернення товару належної якості:

10.1. Покупець має право протягом строку, встановленого чинним законодавством України, повернути Товар належної якості, якщо Товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Повернення Товару належної якості можливе протягом строків, передбачених законодавством України, якщо Товар не був у вживанні, зберіг товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також супроводжується документами, виданими разом з Товаром при його покупці.

10.2. Повернення Товару повинно відбуватися Покупцем в оригінальній упаковці, в якій він отримав цей Товар.

10.3. Повернення Товару, а також повернення коштів здійснюється відповідно до порядку і строків, визначених чинним законодавством України, цим Договором, та інформацією щодо порядку повернення товару, зазначеною на Сайті Інтернет-магазину Продавця.

10.4. Перелік Товарів належної якості, що не підлягають поверненню, затверджений постановою Кабінету Міністрів України «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів» від 19 березня 1994 року № 172.

10.5. Повернення Товару в регіонах з доставкою тільки поштовими відправленнями проводиться за допомогою відповідної кур'єрської служби, обраної Продавцем, за рахунок Покупця.

10.6. Повернення Товару, або повернення грошових коштів здійснюється при наданні Покупцем представнику Продавця:

- паспорта Покупця Товару;

- документів, що підтверджують покупку (касовий чек, видаткова накладна, чек платіжного терміналу, квитанція банку з відміткою про оплату) Товару, що повертається;

10.7. Акт повернення Товару та заява на повернення грошових коштів складається за формою, що надається Продавцем Покупцю для заповнення. Повернення грошових коштів за Товар здійснюється виключно способом, застосованим Покупцем при його оплаті;

10.8. Якщо на момент звернення Покупця до Продавця із вимогою про обмін Товару належної якості на інший аналогічний Товар, необхідного Покупцю для обміну Товару не виявиться у продажу в Інтернет-магазині, Покупець має право:

- розірвати цей Договір в порядку, встановленому цим Договором;

10.9. У разі виявлення істотних недоліків, які виникли з вини виробника Товару, або фальсифікації Товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, Покупець, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право за своїм вибором вимагати від Продавця:

- розірвання договору та повернення сплаченої за Товар грошової суми;

- вимагати заміни Товару на такий же Товар або на аналогічний, з числа наявних у Продавця Товарів.

Вимоги Покупця не підлягають задоволенню, якщо Продавець на підставі експертного висновку доведе, що дефекти Товару виникли в результаті порушення Покупцем правил використання Товару, або умов його зберігання, або умов повернення.

10.10. Продавець повертає Покупцю вартість повернутого Товару не пізніше ніж через 14 (чотирнадцять) банківських днів з дня отримання Продавцем письмової заяви Покупця з усіма супутніми документами повернутого Товару, за умови заповнення повних і коректних даних. Строк повернення коштів по проблемним (спірним) поверненням (невідповідність замовленого на Сайті, пошкодження, неналежна якість, тощо) може відрізнятися від зазначеного вище (на строк з'ясування Продавцем причин пошкодження, підтвердження невідповідності, тощо).

 

 1. Термін дії договору:

11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий Договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки Товару, шляхом повернення грошових коштів.

11.3. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.

11.4. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

Оперативна підтримка
Гарантія на встановлення
Самовивіз місто Київ
Повернення протягом 2 тижнів